1395-03-25

برگزاری کلاسهای آموزشی نانو در پژوهشسرای ناحیه یک شهرکرد

...

کلاس آموزشی نانو، در آزمایشگاه نانو واقع در پژوهشسرای دانش آموزی شهید چمران شهرکرد، توسط انجمن معلمان فیزیک استان، با تدریس جناب آقای خلیلی مقدم، بنا به درخواست مدارس، برای دبیران و دانش آموزان منتخب مدارس، برگزار شد. همچنین در گردهمایی دبیران و سرگروه های درسی فیزیک استان، این کلاس برگزار گردید.

در این کلاسها بعد از مقدمه ای که پیرامون مبحث نانو و نانو تکنولوژی بیان گردید، تعدادی از آزمایشهای نانو، شامل تولید نانو کلوئید مس توسط دستگاه اانفجار الکتریکی،  و تولید مخلوط همگن آب و روغن توسط دستگاه همگن ساز، و تولید نانو الیاف، انجام گردید.

 

آمار بازدید کنندگانامروز 4


کل 78,755