برگزاری کلاسهای آموزشی نانو در پژوهشسرای ناحیه یک شهرکرد

برگزاری کلاسهای آموزشی نانو در پژوهشسرای ناحیه یک شهرکرد

کلاس آموزشی نانو، در آزمایشگاه نانو واقع در پژوهشسرای دانش آموزی شهید چمران شهرکرد، توسط انجمن معلمان فیزیک استان، با تدریس جناب آقای خلیلی مقدم، بنا به درخواست مدارس، برای دبیران و دانش آموزان منتخب مدارس، برگزار شد. همچنین در گردهمایی دبیران و سرگروه های درسی فیزیک استان، این کلاس برگزار گردید.

همکاری با گروه فیزیک استان در برگزاری مرحله ی استانی مسابقات آزمایشگاهی فیزیک

همکاری با گروه فیزیک استان در برگزاری مرحله ی استانی مسابقات آزمایشگاهی فیزیک

انجمن معلمان فیزیک استان، در ادامه ی فعالیتهای خود، قسمتی از برنامه ی برگزاری مساقت آزمایشگاهی استانی را به عهده گرفته و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، همگام با گروه فیزیک استان، مسابقات را اجرا نمودند. این مسابقه  در تاریخ 95/2/19 در محل  دبیرستان دخترانه ی فرزانگان شهرکرد، انجام شد و نتایج مسابقه را در پایان همان روز آماده کرده و در یک برنامه ی عمومی، در بعد از ظهر مان روز، نتایج را اعلام و جوایز دانش آموزان منتخب را اهدا گردید.

 

آمار بازدید کنندگان



امروز 9


کل 79,552