1395-02-20

هزینه های شرکت در همایش

...

مبلغ 250000 ریال معادل بیست و پنج هزار تومان هزینه شرکت در پنجمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی می باشد و از طریق وبسایت اتحادیه با یکی از کارت های عضو شتاب قابل پرداخت است. شرکت کنندگان همایش پذیرایی میان وعده ونهار روز همایش میهمان پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران و اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران می باشند.

البته این مبلغ مربوط به آخرین مهلت ثبت نام: روز شنبه 1 خرداد 1395 است. (ثبت نام پس از این تاریخ شامل شرایط ثبت نام با تاخیر: احتمال رد پذیرش و هزینه بالاتر از ثبت نام عادی می شود)

علاوه بر پرداخت که از طریق سایت اتحادیه که به صورت الکترونیکی و با کارت عضو شتاب صورت می گیرد، امکان پرداخت دستی به حساب شماره 0018627582 بانک تجارت به نام اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران نیز وجود دارد.

آمار بازدید کنندگانامروز 18


کل 76,995