1395-02-22

کمیته علمی همایش

...

 دبیر کمیتۀ علمی :
دکتر عبدالحسن بصیره


اعضای کمیته علمی:
از پژوهشکده تاریخ علم: آقایان دکتر صادقی، دکتر ایرج نیکسرشت، دکتر امیر محمد گمینی، دکتر یونس کرامتی، دکتر حسن امینی
از اتحادیه عامفا: سرکار خانم دکتر آزیتا سید فدایی،  آقایان اسفندیار معتمدی، دکتر رضا ساکی (معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان)، دکتر نعمت الله موسی پور (معاونت آموزشی دانشگاه فرهنگیان)، دکتر سیامک خادمی، دکتر سلیمان رسولی، دکتر سید هدایت سجادی
از دیگر نهادهای علمی: آقایان دکتر امیر اکباتانی، سینا شیبانی، دکتر عبدالرسول عمادی، دکتر حنیف قلندری

آمار بازدید کنندگانامروز 4


کل 78,060