1395-02-19

تاریخ های مهم

...

آخرین مهلت ثبت نام: روز شنبه 1 خرداد 1395 (ثبت نام پس از این تاریخ شامل شرایط ثبت نام با تاخیر: احتمال رد پذیرش و هزینه بالاتر از ثبت نام عادی می شود)

آخرین مهلت ارسال مقاله ها: روز دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 طبق فرمت نمونه مقاله ارائه شده در سایت 

(به دلیل چاپ مقاله نامه و توزیع سی دی مقاله نامه از مقالات پذیرفته شده ؛ لازم است تمامی مقالات ارسال شده و مقالات سخنرانان مدعو طبق فرمت نمونه مقاله ارائه شده در سایت اتحادیه تنظیم و ارسال شود. منحصرا مقالات دارای این فرمت امکان چاپ دارند و دانشگاه تهران از چاپ سایر مقالات معذور است.)

اعلام مقاله های پذیرفته شده: روز شنبه 1 خرداد 1395

تاریخ برگزاری همایش: پنجشنبه 13 خرداد ماه 1395

ازساعت 8 صبح تا 18 عصر

آمار بازدید کنندگانامروز 21


کل 76,998