1395-04-22

هزینه کنفرانس

...

هزینه ثبت نام در کنفرانس 600000 ریال

سه وعده غذای روزانه مبلغ 300000 ریال

اسکان یک نفر در شبانه روز 150000 ریال

کلیه مبالغ از طریق سایت و با استفاده از سامانه پرداخت الکترونیکی به وسیله کارت های عضو سیستم شتاب قابل پرداخت است.

 دانلود جزییات نرخ اسکان و غذا

آمار بازدید کنندگانامروز 3


کل 72,226