1395-05-06

مهلت ویرایش مقالات نیاز به اصلاح هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران تا ظهر روز جمعه ١٣٩٥/٥/٨

...

به اطلاع کلیه دوستانی که مقاله آنها در اولویت پذیرش مرحله اول ، در هفدهمين كنفرانس آموزش فيزيك ايران قرار گرفته است،  می رساند که می توانند با مراجعه به پنل شخصی خود و مشاهده پیشنهادات و انتقادات داوران نسبت به بکار بستن این نقطه نظرات در مقاله خود و ارسال آن به کمیته ی داوران، اقدام نمایند.
توجه شود که آخرین زمان این ارسال ساعت ۱۲ ظهر روز جمعه  ١٣٩٥/٥/٨. بوده و پس از آن سیستم ویرایش و ارسال به طور خودکار غیر فعال می گردد.
ضمن تشکر از تمامی همکاران محترم، درخواست می شود به تاریخ اعلام شده توجه لازم را مبذول فرمایند.

بااحترام

کمیته علمی هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران

آمار بازدید کنندگانامروز 1


کل 72,224