1395-05-06

تمدید مهلت ثبت نام، واریز وجه، اسکان وغذای هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک تا 10 مرداد 1395

...

به دلیل استقبال گسترده و ارزشمند همکاران از کنفرانس هفدهم آموزش فیزیک  و  تقاضای گروه کثیری از همکاران برای تمدید مهلت ثبت نام ، به اطلاع می رساند مهلت ثبت نام  در این کنفرانس تا ساعت 24 روز 10/5/1395 تمدید شد.
دبیرخانه اجرایی کنفرانس هفدهم آموزش فیزیک ایران

آمار بازدید کنندگانامروز 8


کل 72,231