1395-04-31

اعلام نتایج مرحله نخست داوری مقالات هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران

...

در اولین مرحله از داوری مقالات هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران، مقالاتی که در اولویت پذیرش قرار نگرفتند در پنل شخصی نویسندگان اعلام شدند. با مراجعه به پنل شخصی تان اگر پیامی مبنی بر عدم پذیرش مشاهده نکردید بدین معنا است که مقاله شما وارد مرحله دوم داوری شده است. وامید است که از پذیرفته شدگان باشد. نتایج نهایی اسامی مقالات پذیرفته شده تا هفتم مرداد در سایت اتحادیه اعلام و به نویسندگان ابلاغ خواهدشد.
یکی از دلایل رد شدن مقاله کیفیت پایین مقاله است اما تنها دلیل نیست. ممکن است مقاله ای حاصل پژوهشی خوبی باشد اما:

نویسنده نتوانسته باشد به وضوح و دقت کافی روش و نتایج پژوهش خود را بنویسد.

مقاله آنقدر سریع و با عجله نوشته شده باشد که خواننده یا داور به مقصود نویسنده پی نبرد.

در تدوین مقاله چارچوب مقاله نویسی را رعایت نکرده باشد.

تعداد غلط های تایپی و املایی یا اشتباه در نوشتن فرمول ها به حدی باشد که اعتماد داوران نسبت به نویسنده و صحت و دقت علمی وی کاهش یابد.
و ممکن است مقاله در راستای محورهای کنفرانس نباشد.   محدودیت اجرایی هم موجب می شود از بین مقالات خوب مقالات خوبتر را با داوری انتخاب و پذیرش کرد و اصولا این به معنی بد بودن سایر مقالات نیست. حتی مقالات مردود نیز ممکن است در سایر کنفرانس ها قابل پذیرش باشد.
بنابراین  عدم پذیرش مقالات نباید به دلسردی نویسنده منجر شود و نویسنده می توانداز نظرات داوری برای اصلاح و بهبود مقاله خود استفاده کرده  و مقاله را پس از تصحیح به جای دیگری ارسال کنند.

آمار بازدید کنندگانامروز 1


کل 72,224