...


1396-02-02

بازدید انجمن کرمان از دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

...

اردوی بازدید دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان 24/01/1396 برگزار شد.
از رییس انجمن  معلمان فیزیک استان جناب دکتر خسروی، سرکار خانم بهزاد پور و از همه همکاران عزیز و محترمی که تشریف آوردند، تشکر می شود.
جمعی بسیار صمیمی و گرم تشکیل شد.
از حضور اساتید برجسته وفرهیخته دانشگاه که با اشتیاق و حوصله اطلاعات  علمی  خودشون رو در اختیار همکاران قرار دادند، بهره بردیم
امیدوارم به همه همکاران عزیز خوش گذشته باشه و خاطره خوبی رو از این اردو به یادگار داشته باشند.

اردوی یک روزه انجمن فیزیک استان کرمان شامل بازدید از دانشگاه و موزه رفسنجان به همت همکار ارجمند خانم طاهره عظیمی امروز بیست و چهارم فروردین برگزار شد .این اردو شامل بازدید از بخش لیزر اپتیک پیلهای سوختی نانو و انرژی خورشیدی بود اساتید فیزیک دانشگاه رفسنجان با حوصله و علاقه فراوان مباحث را شرح میدادند.
در این جلسه خانم بهزادپور از دکتر رنجبر درخواست کردند که اگر ایشان اجازه بدهند دانشگاه رفسنجان را به عنوان مجری کنفرانس فیزیک 97به اتحادیه معرفی نمایند و ایشان بسیار استقبال کردند و قرار بر این شد به محض تبادل نظر با گروه و سازمان به اتحادیه معرفی شوند.دکتر رحیمی نیز رضایت خود را اعلان نمودند.

آمار بازدید کنندگانامروز 18


کل 78,702