...


1395-11-23

ثبت نتیجه انتخابات شورای اجرایی «اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران» در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

...

نتیجه انتخابات شورای اجرایی «اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران» در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ثبت و انتشار یافت. گفتنی است که این ثبت رسمی در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری با تلاشهای فراوان رییس اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران جناب آقای مسعود شیبانی اصل و پیگیری های مداوم آقای خلیل زاده رییس انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان آذربایجان شرقی محقق گردید که تلاش های این بزرگواران قابل تقدیر است.

انتخابات «اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران» دوسالانه بوده و در مجمع عمومی با حضور د.و نفر نماینده از انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک استان های سراسر کشور صورت می پذیرد. نتیجه انتحابات دوره هشتم به شرح زیر بوده است:

منتخبین اعضای شورای اجرایی:

1- جناب آقای سلیمان رسولی    

2- سرکارخانم آزیتا سیدفدایی

3- جناب آقای مسعود شیبانی اصل

4- جناب آقای علی عامیر

5- سرکارخانم مرضیه عصمتی

6- جناب آقای سیدسعید عرب

7- جناب آقای محمدحسن بیاتانی

منتخب بازرس اتحادیه:

1- سرکارخانم معصومه شاهسواری

انتشار نتیجه آخرین انتخابات اتحادیه را می توانید با مراجعه به آدرس http://www.rooznamehrasmi.ir/ مشاهده و دانلود نمایید.

آمار بازدید کنندگانامروز 18


کل 78,702