...


1395-11-19

اجرای همایش فیزیک  تحت عنوان (فن آموز فیزیک کاربردی)توسط دبیران توانمند انجمن معلمان فیزیک استان آذربایجان شرقی

...

همایش فیزیک  تحت عنوان (فن آموز فیزیک کاربردی)توسط دبیران توانمند انجمن معلمان فیزیک استان آذربایجان شرقی ، با مشارکت صمیمانه دانشگاه فنی وحرفه ای تبریز اجرا شد.

همچنین همکاران از نمایشگاه دائمی مرکز فن آموز،  دست ساختهای دبیران علاقمند انجمن فیزیک استان ودانشجو معلمان دانشگاه فنی وحرفه ای تبریز بازدید نمودند.

و نیز رئیس اتحادیه انجمنهای علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران با سازنده هواپیمای فوق سبک تک نفره دردانشگاه فنی وحرفه ای تبریز دیدار نمودند.

آمار بازدید کنندگانامروز 18


کل 78,702