...


1395-11-19

برگزاری کارگاه طراحی و انجام آزمایش های متنوع فیزیک ویژه اعضاء انجمن معلمان فیزیک خوزستان

...

کارگاه طراحی و انجام آزمایش های متنوع فیزیک ویژه اعضاء انجمن معلمان فیزیک خوزستان شنبه ۹۵/۱۱/۱۶ در محل پژوهشسرای فارابی اهواز توسط اساتید معزز  آقایان رامززاده و خاکسار برگزار شد.

آمار بازدید کنندگانامروز 18


کل 78,702