...


1395-11-19

برنامه های دومین همایش دبیران فیزیک فارس در سال تحصیلی جاری ( 96 - 95 )

...

برنامه های دومین همایش دبیران فیزیک فارس در سال تحصیلی جاری ( 96 - 95 )
1- سخنرانی سرکار خانم رضائی با موضوع رویکردهای نوین در آموزش علوم                                                                                                                          

2- سخنرانی دکتر قیصری با عنوان کاربردهای فیزیک هسته ای در پزشکی                                                                                                                          

3- انجام آزمایش توسط آقای یدملت و مختاری                                                                                                                                                                                                                

4- سخنرانی آقای دکتر نادگران با موضوع : مودهای نجوا                                                                                                                                                    

5- سخنرانی خانم علی اکبری با عنوان : معرفی روش تدریس با رویکرد معکوس                                                                                                                              

6- ادامه انجام آزمایش ها بصورت کارگاهی
محل برگزاری همایش خ نمازی خ فرهنگ دبیرستان نمازی                                                                                                            

                                            تاریخ : 29/11/95                                                                                                                                                                                                                زمان :  8/30   الی 12/30

آمار بازدید کنندگانامروز 18


کل 78,702