...


1395-11-08

برگزاری دومین سمینار دو روزه علمی تخصصی دبیران فیزیک استان کردستان

...

انجمن معلمان فیزیک استان کردستان با همکاری گروه فیزیک استان دومین سمینار دو روزه علمی تخصصی دبیران فیزیک استان کردستان را  در روز های ۲۳ و ۲۴ دیماه ۹۵ برگزار نمود. در این سمینار ضمن ایجاد فضایی صمیمی و پر نشاط برای شرکت کنندگان برنامه های متنوعی به اجرا در آمد. چند سخنرانی علمی،  دو مورد تدریس مفاهیم فیزیک،  نقد و بررسی کتاب فیزیک دهم و ارائه ی نظرات به یکی از اعضای مولفین کتاب درسی فیزیک دهم، بررسی گروهی سطر به سطر تمام کتاب درسی فیزیک دهم و مشخص نمودن موارد غلط و ارائه ی پیشنهادات اصلاحی مطابق فرم فرستاده شده توسط دبیرخانه راهبری کشوری فیزیک، انجام ازمایش های متنوع در چهار مکان  آزمایشگاه و همچنین تقدیر از دبیران پیشکسوت و بازنشسته از جمله برنامه های اجرا شده در سمینار بود. در این سمینار ضمن دعوت از دبیران بازنشسته فضایی ایجاد شد که دبیران جوان و پیشکسوت به تبادل نظر و انتقال تجربه های موفق پرداختند. در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه ها داده شد و برای دبیران معادل ۱۶ ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت محسوب شد.

از بخش های جذاب این برنامه اهدای لوح تقدیر به سرکار خانم شرافت شریفی پیشکسوت بازنشسته توسط استاد یدالله قادرخانی پیشکسوت بازنشسته در دومین سمینار علمی آموزشی مشترک گروه آموزشی و انجمن معلمان فیزیک استان کردستان در دی ماه 95 بود.

آمار بازدید کنندگانامروز 18


کل 78,702