...


1395-11-04

برگزاری اولین همایش نجوم آماتوری به همت انجمن فیزیک استان کرمان

...

اولین همایش نجوم آماتوری به همت انجمن فیزیک استان کرمان و رایزنی های خانم قهرمانی عضو شورای اجرایی در روز سیزدهم بهمن اجرا می شود .این همایش در راستای همگانی کردن دانش فیزیک اجرا می شود که یکی از اهداف انجمن فیزیک استان کرمان است.

آمار بازدید کنندگانامروز 18


کل 78,702