...


1395-10-06

نجات واقعی کشور در گرو انتخاب شغل معلمی از سوی شایسته‌ترین افراد است

...

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن بیان اینکه بهترین استعدادها باید در خدمت آموزش و پرورش باشد، نجات واقعی کشور را در گرو انتخاب شغلی معلمی از سوی شایسته‌ترین افراد دانست.

به گزارش ایسنا، غلامعلی حداد عادل در هفتمین جایزه علمی دکتر علی محمد کاردان و تجلیل از استاد صافی با بیان اینکه یکی از بهترین دوران شواری عالی آموزش و پرورش دوره دبیر کلی آقای صافی بر این شورا بود، اظهار کرد: همواره دانش و تجربه دکتر صافی راهگشا بود زیرا از خصوصیات ایشان این است که نظر و عمل را به صورت توام دارا هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: نام آقای صافی ضمیمه هر تحقیق و کاری باشد از جهت صحیح بودن، رعایت جنبه‌های تخصصی و در نظر داشتن وجدان کاری مطمئن هستیم.

وی با تاکید بر اینکه وجود دکتر صافی سعادتی برای وزارت آموزش و پرورش است، گفت: ایشان به عنوان یک معلم نمونه می‌تواند الگوی خوبی برای جوانان مشتاق علم باشد چراکه بهترین استعدادها و پاک‌ترین اندیشه‌ها و دل‌ها باید در خدمت معلمی و آموزش و پرورش باشد.

حدادعادل تصریح کرد: نجات و تحول واقعی کشور زمانی است که شایسته‌ترین افراد شغل معلمی را انتخاب کنند.

http://www.isna.ir/news/95100603682/

آمار بازدید کنندگانامروز 36


کل 66,902