...


1395-09-07

دانشگاه صنعتی اصفهان میزبان«مدرسه فیزیک شگفت انرژی پایین»

...

مدرسه فیزیک شگفت در انرژی‌های پایین، ۱۴ و ۱۵ آذرماه، به میزبانی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی اصفهان، مریم حسنوند با بیان اینکه این مدرسه به همت گروه فیزیک هسته‌ای دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان و مؤسسه بین‌المللی INFN_LNF ایتالیا برگزار می‌شود، گفت: هدف اصلی از برگزاری این مدرسه، آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با پروژه‌های بین‌المللی در حال اجرا در این مؤسسه ایتالیایی و ایجاد زمینه‌های همکاری و تبادل دانشجو است.

دبیر این رویداد علمی،  با اشاره به حضور دو سخنران خارجی از این مؤسسه بین‌المللی در مدرسه فیزیک شگفت انرژی پایین، افزود: با توجه به فعالیت این سخنرانان در زمینه فیزیک هسته‌ای و شتاب‌دهنده‌های ذرات بنیادی؛ تازه ترین مباحث در این زمینه در اختیار اساتید، متخصصان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است: مدرسه فیزیک شگفت انرژی پایین، ۱۴ و ۱۵ آذر ماه در دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان، برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان به شرکت در این مدرسه می‌توانند به نشانی اینترنتی http://physics.iut.ac.ir مراجعه‌ کنند.

mehrnews.com/news/3832465/

آمار بازدید کنندگانامروز 36


کل 66,902