...


1395-01-20

جشنواره فیزیک 94

...

جشنواره فیزیک 94 هر ساله به پیشنهاد اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایرا ن و با مدیریت یک انجمن استانی برگزار شده و امسال توسط انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.

مهلت فرستادن آثار پايان اسفند 1394 و نشانی سايت انجمن مجري: http://www.physicworld2010.blogfa.com/ است. علاقه مندان می توانند آثار خود را به ایمیل: z.ezzati@chmail.ir یا به نشانی «آذربایجان غربی، خیابان امام، ادارۀ کل آمورش و پرورش استان آذربایجان غربی، معاونت پژوهش و برنامه ریزی و نیروی انسانی، دبیرخانۀ انجمن های علمی آموزشی معلمان استان، انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان آذربایجان غربی » بفرستند.

به آثار برگزیده لوح تقدیر و تندیس جشنواره اهدا می شود

آمار بازدید کنندگانامروز 18


کل 78,702