...


تاریخچه

تاریخچه

اریخچه

     معلمان ایران همواره در برابر مسئولیت بزرگی که برعهده گرفته اند تلاشگر بوده­اند. حاج میرزا حسن رشدیه معلمی بود که نخستین مدرسه به سبک جدید را در ایران دایر کرد و درآن مدرسه انجمن معارف را پایه گذاشت و نهضت مدرسه سازی را در ایران بوجود آورد (1276). استاد دکتر محمود حسابی زمانی که تعداد فارغ التحصیلان رشته فیزیک، شیمی هنوز به انگشت شمار بود بود  انجمن فیزیک – شیمی را تاسیس کرد تا تحول علمی و آموزشی را در کشور بنیان نهد (1311).

آمار بازدید کنندگانامروز 5


کل 78,756