...


انجمن های عضو

انجمن های عضو

سایت انجمن های عضو اتحادیه


انجمن هایی که سایت یا وبلاگ مستقل دارند با کلیک بر روی نام انجمن به سایت و یا وبلاگ آن انجمن منتقل می شوید.


شورای اجرایی هریک از انجمن های عضو می توانند یک نماینده ی آشنا با بارگذاری سایت، به اتحادیه فیزیک معرفی کنند. این نماینده می تواند صفحه اختصاصی آن انجمن در سایت اتحادیه را راه اندازی کند.
به عنوان نمونه صفحه اختصاصی انجمن شهرستان های تهران در سایت اتحادیه فعال شده است.

 

گلستان

سیستان و بلوچستان

 شهرستان های تهران

آذربایجان شرقی

گیلان

فارس

چهارمحال و بختیاری

آذربایجان غربی

لرستان

قزوین

خراسان جنوبی

اردبیل

مازندران

قم

خراسان رضوی

اصفهان

مرکزی

کردستان

خراسان شمالی

البرز

هرمزگان

کرمان

خوزستان

ایلام

همدان

کرمانشاه

زنجان

بوشهر

یزد

کهگیلویه و بویراحمد

سمنان

شهر تهران

آمار بازدید کنندگانامروز 17


کل 69,235